Over ons

De veertien aangesloten scholen (zowel de besturen als de directies) versterken elkaar door intensivering van de samenwerking, het nemen van besluiten en het faciliteren van mogelijkheden. Met behoud van eigenheid geven de scholen beleidsmatige ideeën vorm in de praktijk.

De Federatie draagt ideeën aan, oppert mogelijkheden en is coöperatief. Zo wordt ingespeeld op (politieke) ontwikkelingen en invulling gegeven aan de (plan-)verplichtingen.

Ons werkgebied